Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2014

cierpie
9243 baac
Reposted byfatherluciferdrzejkopnotthesameabsolutelyfuckingnot
cierpie
9234 8dc8
Reposted bykotPOlsdMusicdrags
cierpie
9203 5233
Reposted bypianistkaolvidotereseekinconsistencyhemorrhagewruchujednostajniepopierdolonym
cierpie
9180 d781
Reposted bynotthesamedobbylive-lifeabsolutelyfuckingnotbloodstainkitewalknaciawruchujednostajniepopierdolonymbourricotfreakishmaladoroslatristefatherlucifer
cierpie
9178 c9bc
Reposted byadmnnotthesamedobbytristearizonadreambluestarnaciawelcometowonderlandbreathestobecontinuedblovelymysli-wloczykijaToshiparachutesufrimientopesymistakartoNikwithouthopeJodensteinsilahmaladoroslajeauvlaurxchocolatexlittlewhiteliespuhinkaklaorzSchuylerrazsniegrazdeszczbloodstainwakemeupxpandathing
cierpie
9170 a6f2
Reposted byfatherluciferalwaysonmyminddianthussnotthesamechoreradobbyarizonadreamtristeimchuckbasssdouxsouvenirsbigdreamsgangstafollowyourdreamjeauvlaurSchuyler
cierpie
"Jak się dochodzi do takiej przemiany? Od tęsknoty za kimś kogo się kocha tak rozpaczliwie, że bez niego człowiek czuje tępy ból w klatce piersiowej, do nadziei, że jakaś nowa miłość równie dobrze może czekać za najbliższym rogiem."
— -Meg Cabot, 'Pamiętnik księżniczki'
Reposted fromthepretty-reckless thepretty-reckless
cierpie
1541 e6e8 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamowieelo mowieelo
cierpie
Ja już dawno jestem myślami daleko 
w łóżku z Tobą, herbatą i słodyczami. 
— TAK!
cierpie
0608 58f8 390
Reposted fromlajlalajlalajla lajlalajlalajla viamowieelo mowieelo
cierpie
9578 f675 390
Reposted frommelancholy69 melancholy69 viamowieelo mowieelo
cierpie
3070 de17 390
Reposted fromGIFer GIFer viamowieelo mowieelo

January 30 2014

cierpie
6104 cdb8 390
Reposted fromprussic-acid prussic-acid
cierpie
7200 d628 390
Reposted fromtoaleksandra toaleksandra
cierpie
7114 ba71 390
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viamowieelo mowieelo
cierpie
7221 5982 390
Reposted frompeluda peluda viamowieelo mowieelo
cierpie
4212 e816 390
Reposted fromaskman askman viamowieelo mowieelo
cierpie
7122 de6c 390
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viamowieelo mowieelo
cierpie
4306 6d01 390
cierpie
1858 6446 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamowieelo mowieelo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl